2019 – 10. ročník – Marko Polahár
page

Marko Polahár – PRÍBEH Marko začal zvracať a skončil v Prešovskej nemocnici. Po týždňovej hospitalizácií bol prepustený s diagnózou – Neuróza. Tak sme ho liečili u detskej psychologičky. Po roku, keď sa Markov stav nezlepšoval nás pani doktorka poslala k neurológovi, kde jedno z vyšetrení bola … Read More

Propozície / detaily behu 29.8.2019 – Ročník: 10
post

10. ROČNÍK BEHU ĽUDÍ VIDIACICH SRDCOM . /PROPOZÍCIE/ . . . Usporiadateľ Ľudia Vidiaci Srdcom, o.z. Termín 29.8.2018 /štvrtok/, 13.45 /deti/ 14.30 /hromadný štart hlavných kategórií a hobby beh/ Miesto Široké (okr. Prešov), štart a cieľ je v centre obce pri Kultúrnom dome Štart … Read More

Úvod
page

BEH ĽUDÍ VIDIACICH SRDCOM BEH, KTORÝM POMÔŽEŠ NIELEN SEBE Propozície / detaily behu 29.8.2019 ONLINE REGISTRÁCIA BEŽCOV / ONLINE REGISTRATION KTO SME?   Beh Ľudí Vidiacich Srdcom vznikol najprv ako Širocká 13-ka v roku 2009. Založil ho Milan Križovenský, ktorý po autohavárii stratil … Read More

Propozície / detaily behu 29.8.2018
post

9. ROČNÍK BEHU ĽUDÍ VIDIACICH SRDCOM /PROPOZÍCIE/ Usporiadateľ: Ľudia Vidiaci Srdcom, o.z. Termín: 29.8.2018 /streda/, 13.45 /deti/ 14.30 /hromadný štart hlavných kategórií a hobby beh/ Miesto: Široké (okr. Prešov), štart a cieľ je v centre obce pri Kultúrnom dome. Štart a cieľ je situovaný do centra obce. … Read More

Data protection policy
page

In accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, repealing Directive 95/46 / EC … Read More

Podmienky spracovania osobných údajov
page

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) si plníme svoju informačnú povinnosť voči dotknutým … Read More

Foto
page

Beh Ľudí Vidiacich Srdcom 2016 – 7. ročník K7 Festival 2014 – 0. ročník Beh ľudí vidiacich srdcom 2014 – 5. ročník Beh ľudí vidiacich srdcom 2013 – 4. ročník Beh ľudí vidiacich srdcom 2012 – 3. ročník Beh ľudí … Read More

Propozície / detaily behu 29.8.2017
post

8. ROČNÍK BEHU ĽUDÍ VIDIACICH SRDCOM . /PROPOZÍCIE/ . Usporiadateľ: Ľudia Vidiaci Srdcom, o.z. Termín: 29.8.2017 /utorok/, 13.45 /deti/ 14.30 /hromadný štart  hlavných kategórií a hobby beh/ Miesto: Široké (okr. Prešov), štart a cieľ je v areáli Základnej školy v Širokom Štart a cieľ je … Read More

1 2 3 4