Propozície / detaily behu 29.8.2017

8. ROČNÍK BEHU ĽUDÍ VIDIACICH SRDCOM

. /PROPOZÍCIE/

.

Usporiadateľ: Ľudia Vidiaci Srdcom, o.z.

Termín: 29.8.2017 /utorok/, 13.45 /deti/ 14.30 /hromadný štart  hlavných kategórií a hobby beh/

Miesto: Široké (okr. Prešov), štart a cieľ je v areáli Základnej školy v Širokom

Štart a cieľ je situovaný do centra obce. Pretekárom sú k dispozícii sprchy a šatne.

Prezentácia: V deň pretekov od 13.00 do 14.00 v areáli Základnej školy

Elektronická registrácia bežcov

Trať: Dĺžka trate je 15 km /viď mapa/. Pretek sa uskutoční na ceste I. triedy /asfalt/, počas výluky premávky. Beží sa jeden okruh, štart je v areáli Základnej školy, odkiaľ sa pokračuje po ceste I. triedy smerom na vrchol Chvalabohu. Trasa je rôznorodá /striedanie stúpania, klesania, roviny/. Pri vyznačenom bode /kuželi/ sa bežci otáčajú a bežia tou istou trasou naspäť smerom do obce k areálu Základnej školy, kde sa nachádza cieľ. HOBBY bežci štartujú spoločne s hlavným behom, avšak pri prvom kuželi na trati sa otáčajú a vracajú sa naspäť do areálu Základnej školy.

Dĺžka detskej trate – 400 metrov /do 7 rokov/,1 000 m /od 8 do 14rokov/ 4 000 metrov /HOBBY BEH/.

Štartovné: 5 € – dospelí, deti zdarma

Pre každého účastníka je pripravený malý darček (reklamné predmety, nápoj) a občerstvenie.

Vyhodnotenie: Areál Základnej školy o 17.00

Poznámky: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené pretekárom počas pretekov. Pretekári štartujú na vlastné riziko. Beží sa za každého počasia.

Informácie: Milan Križovenský, predseda Ľudia Vidiaci Srdcom, o.z. Široké 517, 082 37 Široké okr. Prešov,

mobil: 0905 956 096, E-mail: krizo.s.r.o@gmail.com

Kategórie:

  • A /muži do 39 rokov/
  • B /muži od 40 do 49 rokov/
  • C /muži od 50 do 59 rokov/
  • D /muži od 60 rokov/
  • ŽENY A /ženy do 39 rokov/
  • ŽENY B  /ženy od 40 rokov/
  • Deti A /chlapci a dievčatá do 7 rokov/
  • Deti B /chlapci a dievčatá od 8 do 14 rokov/
  • HOBBY BEH /bez rozdielu pohlavia a veku/

Ceny: Pre prvých troch v hlavných kategóriách sú pripravené vecné ceny a finančná odmena. Pre našich najmenších bežcov je pripravená sladká odmena a pre troch najlepších taktiež vecné ceny. Pre deti budú pripravené súťaže a atrakcie. Ocenený bude aj najlepší Širočan a Širočanka, rovnako aj najstarší účastník behu.

BEH VIDIACICH SRDCOM JE CHARAKTERISTICKÝ SVOJOU PEKNOU MYŠLIENKOU POMOCI DRUHÝM. AJ TENTO ROK SA USPORIADATELIA S VAŠÍM PRISPENÍM BUDÚ SNAŽIŤ POMÔCŤ RODINÁM ŤAŽKO SKÚŠANÝM OSUDOM. VÝŤAŽOK ZO ŠTARTOVNÉHO A OSOBITNÉ PRÍSPEVKY BUDÚ ODOVZDANÉ PRE DETI S ŤAŽKÝMI ZDRAVOTNÝMI PROBLÉMAMI.

!!! Pozývame všetkých športových nadšencov a fanúšikov do pekného prostredia na beh so silnou myšlienkou spolupatričnosti !!!

MAPA PRETEKOV

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *