BEH ĽUDÍ VIDIACICH SRDCOM
SA TENTO ROK NEKONÁ (COVID-19)

BEH, KTORÝM POMÔŽEŠ NIELEN SEBE

KTO SME?

 

Beh Ľudí Vidiacich Srdcom vznikol najprv ako Širocká 13-ka v roku 2009. Založil ho Milan Križovenský, ktorý po autohavárii stratil zrak a takto chcel ukázať ľuďom, že aj keď nám život hádže pod nohy polená, dokázať sa dá veľa.

Výťažky z behu, ktorý sa odvtedy konal každoročne, putovali na pomoc ľuďom alebo rodinám s ťažkým osudom.

Behu sa každý rok zúčastnilo čoraz viac ľudí, ktorí sa odhodlali zabehnúť celú trasu alebo jej časť a takto podporiť dobrú vec a pomôcť niekomu v núdzi. Postupne sa beh premenoval na Beh Ľudí Vidiacich Srdcom. Z tohto neskôr vzniklo občianske združenie Ľudí Vidiacich Srdcom, pod ktorým teraz beh funguje a ktoré môžete podporiť aj príspevkami na číslo účtu:

4020252959/7500, IBAN SK3675000000004020252959, SWIFT CEKOSKBX.

 

Dobre vidíme iba srdcom. To podstatné je očami neviditeľné.
--Antoine de Saint-Exupéry

DARUJ 2% a pomôž ľuďom s ťažkým osudom

O.z. Ľudia Vidiaci Srdcom pomáha rodinám a deťom s tažkými osudmi, každoročným benefičným Behom Ľudí Vidiacich Srdcom už 9 rokov.

Malým krokom môžeš pomôcť aj ty.

Daruj 2%, prebehneš cieľom ako víťaz a zanecháš silnú a plnohodnotnú stopu…

Vyhlásenie o darovaní 2% si stiahneš tu.