Propozície / detaily behu 29.8.2018

9. ROČNÍK BEHU ĽUDÍ VIDIACICH SRDCOM

/PROPOZÍCIE/

Usporiadateľ: Ľudia Vidiaci Srdcom, o.z.

Termín:

29.8.2018 /streda/, 13.45 /deti/ 14.30 /hromadný štart hlavných kategórií a hobby beh/

Miesto:

Široké (okr. Prešov), štart a cieľ je v centre obce pri Kultúrnom dome. Štart a cieľ je situovaný do centra obce. Pretekárom sú k dispozícii šatne.

Prezentácia:

V deň pretekov od 13.00 do 14.00 pri kultúrnom dome.
Registrácia prebieha aj elektronicky, na tejto stránke.

Trať:

Dĺžka trate je 15 km /viď mapa/. Pretek sa uskutoční na ceste I. triedy /asfalt/, počas výluky premávky. Beží sa jeden okruh, štart je v centre obce pri Kultúrnom dome, odkiaľ sa pokračuje po ceste I. triedy smerom na vrchol Chvalabohu. Trasa je rôznorodá /striedanie stúpania, klesania, roviny/. Pri vyznačenom bode /kuželi/ sa bežci otáčajú a bežia tou istou trasou naspäť do centra obce, kde sa nachádza cieľ. Na trase budú umiestnené 3 občerstvovacie stanice. HOBBY bežci štartujú spoločne s hlavným behom, avšak pri vyznačenom kuželi na trati sa otáčajú a vracajú sa naspäť do centra obce.

Dĺžka detskej trate :

400 metrov /do 7 rokov/, 800 m /od 8 do 14rokov/, 4 000 metrov /HOBBY BEH/.

Štartovné:

5 € – dospelí, deti zdarma

Pre každého účastníka je pripravený malý darček (reklamné predmety, nápoj) a občerstvenie.

Vyhodnotenie:

Centrum obce pri Kultúrnom dome o 17.00

Poznámky:

Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené pretekárom počas pretekov. Pretekári štartujú na vlastné riziko. Beží sa za každého počasia.

Informácie:

Milan Križovenský, predseda Ľudia Vidiaci Srdcom, o.z.
Široké 517, 082 37 Široké okr. Prešov,
mobil: 0905 956 096, E-mail: krizo.s.r.o@gmail.com

Kategórie:

A /muži do 39 rokov/
B /muži od 40 do 49 rokov/
C /muži od 50 do 59 rokov/
D /muži od 60 rokov/
ŽENY A /ženy do 39 rokov/
ŽENY B  /ženy od 40 rokov/
Deti A /chlapci a dievčatá do 7 rokov/
Deti B /chlapci a dievčatá od 8 do 14 rokov/
HOBBY BEH /bez rozdielu pohlavia a veku/

Ceny:

Pre prvých troch v hlavných kategóriách sú pripravené vecné ceny a finančná
odmena. Pre našich najmenších bežcov je pripravená sladká odmena a pre
troch najlepších taktiež vecné ceny. Pre deti budú pripravené súťaže a atrakcie. Ocenený bude aj najlepší Širočan a Širočanka, rovnako aj najstarší účastník behu.

BEH VIDIACICH SRDCOM JE CHARAKTERISTICKÝ SVOJOU PEKNOU MYŠLIENKOU POMOCI DRUHÝM. AJ TENTO ROK SA USPORIADATELIA S VAŠÍM PRISPENÍM BUDÚ SNAŽIŤ POMÔCŤ RODINÁM ŤAŽKO SKÚŠANÝM OSUDOM. VÝŤAŽOK ZO ŠTARTOVNÉHO A OSOBITNÉ PRÍSPEVKY BUDÚ ODOVZDANÉ NEZISKOVEJ ORGANIZÁII SVETIELKO POMOCI.

Pozývame všetkých športových nadšencov a fanúšikov do pekného prostredia na beh so silnou myšlienkou spolupatričnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *