ludiavidiacisrdcom2percentaO.z. Ľudia Vidiaci Srdcom pomáha rodinám a deťom s tažkými osudmi, každoročným benefičným Behom Ľudí Vidiacich Srdcom už 9 rokov.

Malým krokom môžeš pomôcť aj ty.

Podpor nás akoukoľvek sumou na účte: IBAN SK3675000000004020252959, SWIFT CEKOSKBX alebo daruj 2%, prebehneš cieľom ako víťaz a zanecháš silnú a plnohodnotnú stopu…

Vyhlásenie o darovaní 2% si stiahneš tu.