Propozície / detaily behu 29.8.2018

9. ROČNÍK BEHU ĽUDÍ VIDIACICH SRDCOM /PROPOZÍCIE/ Usporiadateľ: Ľudia Vidiaci Srdcom, o.z. Termín: 29.8.2018 /streda/, 13.45 /deti/ 14.30 /hromadný štart hlavných kategórií a hobby beh/ Miesto: Široké (okr. Prešov), štart a cieľ je v centre obce pri Kultúrnom dome. Štart a cieľ je situovaný do centra obce. … Read More